Algemene informatie

De Ondernemersvereniging Willebrord Promotion is opgericht op 6 februari 1998 door enkele enthousiaste ondernemers in Sint Willebrord. De vereniging stelt zich tot doel het verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Rucphen en fungeert als contactpersoon tussen de ondernemers en de gemeentepolitiek. Natuurlijk ook om Sint Willebrord te promoten en aantrekkelijk te houden voor het winkelend publiek. Sint Willebrord biedt een gevarieerd aanbod van winkels waarbij klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel staan. Willebrord Promotion is vertegenwoordigt in de Federatie Ondernemers-verenigingen Rucphen, om zodoende ook op Gemeentelijk niveau de belangen van St. Willebrord en de leden van Willebrord Promotion te behartigen.

1.2 Doelstelling
Het doel van de ondernemersvereniging Willebrord Promotion is in het algemeen het promoten van het dorp St. Willebrord en in het bijzonder de belangen hierin behartigen van de aangesloten ondernemers.

1.3 Missie
Een lid van Willebrord Promotion is een actieve, klantgerichte, sociaal voelende ondernemer die het belang onderschrijft van gezamenlijk activiteiten om zodoende het winkelend publiek in St. Willebrord te houden c.q. te krijgen. Hij/zij werkt mee aan een beter leefbaar St. Willebrord door onder andere sponsoring/deelname aan lokale activiteiten.

1.4 Braderie
De organisatie van het grootste evenement in St.Willebrord heeft heel wat omhanden. De voor u merkbare actie start met een ledenvergadering in mei en tevens wordt er dan contact opgenomen met een organisatiebureau die landelijk kooplui en standhouders gaan werven om de braderie een zo aantrekkelijk mogelijk gezicht te geven. In samenwerking met een organisatiebureau kunnen de leden zich inschrijven voor een kraam en grondplaatsen reserveren. Tijdens de indeling van de braderie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de lokale deelnemers. In overleg met het organisatiebureau komt de definitieve indeling tot stand waarbij nauwlettend gekeken wordt naar een afwisselende verdeling en indeling van kramen over het beschikbare traject (Dorpsstraat tussen de Poppestraat en de Marijkestraat). De kramen die op het parcours staan worden op zaterdagavond opgeruimd en op zondagmorgen weer teruggezet om vandalisme te voorkomen. Echter voordat de eerder vermelde ledenvergadering plaatsvindt, dient door WP een aanvraag vergezeld met een gedetailleerde tekening ingediend te worden bij het college van Burgemeester en Wethouders. De aanvraag wordt op diverse aspecten getoetst zoals waarborging van de veiligheid van de bezoekers, bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulance’s en omleiding van het verkeer. Als voldaan is aan alle voorschriften en er geen bezwaren zijn, wordt de vergunning verleend